Psykoterapi i Århus

 

Få hjælp til indre problematikker

Jeg anvender primært samtaleterapien som redskab, da samtalen er grundlaget i den terapeutiske relation. Jeg hjælper dig med at få klarhed over, hvad der er på spil inde i dig, og med at finde vej gennem både følelsesmæssige labyrinter og konkrete problemstillinger. Gennem samtalen kan du få fortalt, hvad du føler dig belastet af, selvom det muligvis er vanskeligt fordi modstand, forvirring, sorg, vrede, rådvildhed, skam eller håbløshed fylder inde i dig.

I samtaleterapien oplever mange, at uventede ressourcer dukker frem fra ens eget indre og at lettelse og nyt håb indtræder. Jeg har som erfaren terapeut indfølingsevne til at mærke dit væsen og har på hjerte at give dig den respons, som vil støtte og hjælpe dig allermest. Jeg har erfaringer med at afhjælpe stress, depression, sorg, selvværdsproblematikker, eksistentielle kriser, problemer i parforholdet eller med ens forældre, venner eller børn.

Tidsbestilling

Du kan få tid inden for få dage og helt sikkert inden for en uge.
Se priser her

Uforløste problematikker og diagnosticerede lidelser

Når jeg arbejder med psykoterapi i Århus, arbejder jeg med klienter, som har angstproblematikker og klienter som været udsat for overgreb. Derudover arbejder jeg også med klienter, der er diagnosticerede med personlighedsforstyrrelser, ADHD, OCD og  andre vanskeligheder.

Mine metoder

Jeg integrerer nogle gange små øvelser ind i samtaleterapien. Det være sig skrive/tegneøvelser eller mindfulnessøvelser, ligesom jeg oftest i samarbejde med min klient udarbejder hjemmeopgaver til brug både i nød og til brug på den lange bane. Dette gør jeg, for at den psykoterapeutiske behandling både bliver konkret brugbar for mine klient, og for at stimulere den egenomsorg og opbygning, som er nødvendig for klientens bedring i denne behandlingsform.

Sådan foregår psykoterapi i Århus hos mig

Samtalen varer mellem 60 og 75 minutter, og mange klienter er glade for at gå i et fastaftalt forløb over 6-8 uger, mens andre går hos mig mindre hyppigt men gennem mange måneder og år. Da mennesker jo er meget forskellige, bliver mine psykoterapeutiske behandlinger meget individuelt tilpassede, og jeg tilbyder derfor også andre former for terapeutiske tilgange. For eksempel kropsterapeutiske behandlinger på briksen, hvor følelsesarbejdet udgår fra det, som klienten mærker kroppen fortælle. Jeg kan veksle mellem forskellige former for kunstterapi alt efter min klients behov; tegning, maling, eventyr, familieopstillinger, drømmetolkning, kropsøvelser, meditation og selvmedfølelsesøvelser er redskaber, som mange klienter finder dyb hjælp og mening i.

I trygge hænder

Jeg har arbejdet med psykoterapi i Århus siden 2006, og har mit grundlag i min 4-årige uddannelse fra Center for Selvudvikling i Århus, hvorfra min egen grundige selvudviklingsproces ligeledes havde sin proces gennem 17 år indtil september 2017.

Jeg arbejder psykodynamisk og fra et psykospirituelt menneskesyn. Jeg inddrager erfaringer og læringer fra de mange kurser, som jeg har udover min uddannelse, ligesom jeg trækker på mine egne private livserfaringer, som  blandt andet rummer en vanskelig skilsmisse, min ægtefælles død og livet som mor til fire børn.