November 2017 opstarter Ina en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse. Psykoterapeutuddannelsen baserer sig på et transpersonligt/spirituelt menneskesyn og har som hovedvægt den kommende terapeuts egen selvudviklingsproces.
Læs mere på linket til brochuren nedenfor.

U

Uddannelsen

Du må meget gerne tilmelde dig vores mytiske mails med eventyr, øvelser, inspiration og indsigt.

Drages du mod at foretage en færd igennem dit eget indre landskab og lære dit eget hjertes styrke og visdom at kende?
Så kan psykoterapeut-uddannelsen fra Center for Sind og Krop være udgangspunktet for din videre færd af denne vej.
Uddannelsen har som hovedvægt din egen selvudviklingsproces, og er baseret på en anerkendelse af menneskets spirituelle natur.

Du får en grundig og solid teoretisk viden om de mest anvendte og anerkendte teorier samt redskaber og rum til træning og praksis med de terapeutiske basiselementer.
Du vil grundlæggende lære at arbejde med andre mennesker på en måde, hvor du skal bruge dig selv fra din sensitivitet, psykologiske viden og medfølelse – et arbejdsfelt hvor din egen modnede livsproces og centrering er grundlaget for dit virke.

Du kommer til at følge andre menneskers følelsesmæssige udviklingsproces, og bliver optrænet grundigt i at være i nærvær og i kontakt med et andet menneske.
Desuden får du redskaber til at opretholde din egen centrering og energi, så du ikke brænder ud som terapeut.
Din egen livsproces bliver grundigt understøttet af lærerne, og du får en meditativ træning med øvelser til at kontakte dine egne kvaliteter og kontakten til den spirituelle dimension.

T

Teorigrundlaget

En del af teorigrundlaget er læren om Enneagrammet, der er en kompleks og dynamisk typologi og med stor fordel kan anvendes som kompas i det terapeutiske arbejde.
Derudover vil man stifte bekendtskab med hovedgrenene indenfor psykologiske teorier og få et indgående kendskab til metoderne indenfor udvalgte teorier og praksisser.

I

Indhold

Arbejdsformer på uddannelsen:
Kommunikationsøvelser med en anden studerende, kreativ og/eller kropslig integrationsproces, meditativ kontakt med temaerne og kursisternes udtryk om et tema. Her arbejder vi med at bringe det hele og sande og ærlige udtryk frem, således at din egen proces aktiveres.

Hver dag på modulerne vil vi enten bevæge og eller udfolde os kreativt. Ligeledes vil vi meditere dagligt.

Gennemgående temaer, områder og elementer på alle 4 år – med forbehold for ændringer :

* Træning i kontakt-aspekter.
* Udvikling af hjertelig medfølelse (compassion).
* Undervisning om enneagrammet.
* Kontakt med den spirituelle dimension.
* Supervision og intervision.
* Gruppesupervision om studiegruppernes arbejde.
* Træning i at sætte sig i den andens sted.
* Kontakt til egen centrering og kvaliteter.
* Fokus på hver enkelt studerendes selvudviklingsproces.

1. år :
* Terapi; personlighedsudvikling og sjælelig vækst.
* Opbygningen af menneskets energetiske og psykologiske lag.
* Om egen-proces, ansvar og muligheder.
* Psykoterapiens historie, udvalgte teorier præsenteres.
* Delpersonligheder (bl.a. indre barn, indre dommer)
* Heltens rejse- det arketypiske vækstforløb
* Terapi – hvordan, hvad, hvor meget?
* Kontaktelementet mellem mennesker.
* Kunstterapi, niveau 1.
* Kropsterapi, niveau 1.

2.år :
* Kønsidentitet, mandens proces, kvindens proces.
* Polaritet og kommunikation
* Symbioser
* Om kontakt.
* Familieopstilling, niveau 1.
* Kunstterapi, niveau 2 og drømmearbejde.
* Kropsterapi, niveau 2 (kropslig integration af emotioner og arketyper )
* Menneskets eksistentielle grundvilkår.
* Projektioner, niveau 1.
* Om skygger i personligheden.
* Dramatrekanten.

3. år
* Projektioner, niveau 2, overføring og modoverføring.
* Terapeutiske gearskift – om forskellige typer spejling.
* Udvidet sansning af et andet menneske (energiarbejde)
* Enneagrammet og heltens rejse- om menneskelig vækstproces.
* Om modstand, blokeringer og emotionalitet i terapien.
* Andre terapeutiske tilgange – forskellige redskaber og metoder.
* Udviklingsteorier og tilknytningsteorier.
* Kunstterapeutiske metoder, niveau 3.
* Rapportskrivning og fremlæggelse.

4. år:
* Indføling i dybereliggende kvaliteter.
* Ydre supervision og intervision, niveau 2.
* Psykiatri og psykopatologi.
* Familieopstilling, niveau 2.
* Enneagrammet i det terapeutiske arbejde.
* Den studerendes kernekvaliteter og arbejdsområder.
* Etablering som selvstændig terapeut, praktiske og formelle forhold.
* Eksamensforberedelse og eksamen.

Om tid, pris og struktur:
Varighed: 2 år (basisuddannelse) eller 4 år (overbygning)

Undervisningstid pr år: 33 dage.
3 dage hver måned bortset fra juli måned.
Skiftende modulstart mellem lørdag-mandag og fredag-søndag.
På 3. og 4. år vil der være et 5 dage langt modul årligt.

Dertil kommer, at man arbejder i obligatoriske studiegrupper med sine medstuderende i alle 4 år, hvor man gennemarbejder øvelserne sammen og træner færdigheder.

Pris: 29.000,- pr år. Depositum på 12.000 kr betales ved tilmelding og senest d. 15.9. 2017.

Dertil kommer :
– Egenterapi hos Ina eller en anden terapeut,- mindst 1 session månedligt.
Supervision i gruppe eller individuelt,- hos Ina eller anden egnet supervisor.
– Der kan derudover være udgifter til anbefalede bøger og materialer, men noget af litteraturen vil kunne lånes på biblioteket.
– Studerende vil kunne logge ind på et e-forum, hvor der kan findes og deles materiale og information, samt uploades opgaver.
– Hver studerende får som del af uddannelsen 2 årlige evalueringssamtaler med Ina.

Hvor, hvem og hvor mange:
Sted: Center for Sind og Krop, Frederiksgade 74, 1.tv. 8000 Aarhus C

Hvem kan søge: Uddannelsen er tænkt som en efteruddannelse eller et supplement til ens grunduddannelse, som er af enten praktisk eller akademisk art. Relevant uddannelse eller erfaring i at arbejde med andre mennesker i nuværende job er absolut en fordel. Uddannelsen er tilrettelagt således, at man gerne skulle kunne passe sit eventuelle job i forholdsvis uforstyrret grad.

Søger man optagelse på uddannelsen, er en forsamtale hos Ina nødvendig.

Hvor mange : Der vil være min. 7 og max 12 deltagere på uddannelsen.
I tilfælde af at der ikke er nok tilmeldte studerende, tilbagebetales depositum i oktober 2017.

Lærer : Hovedlæreren bliver Ina Eskildsen, sekundær lærer er psykolog Liv Brøggre, og der er derudover undervisning fra udvalgte gæstelærere og deltagelse af ekstern supervisor.

TIDER FOR MODULERNE 2017-2018:
2017

Lørdag 18., søndag 19. november

2018
Fredag-søndag 19-21 januar
Lørdag-mandag 24-26 februar
Fredag-søndag 16-18 marts
Lørdag-mandag 21-23 april
Lørdag-mandag 26-28 maj
Fredag-søndag 15-17 juni
Lørdag-mandag 18-20 august
Fredag-søndag 21-23 september
Lørdag-mandag 27-29 oktober
Fredag-søndag 23-25 november
Lørdag-mandag 15-17 december