Vores vision er at skabe den bedste ramme for vores terapeutiske håndværk på Center for Sind og Krop;  at have et fysisk miljø og en atmosfære, der indbyder til afspænding og genopbygning og som tilbyder kropsbehandling samt samtaleterapi i Århus. Vi ønsker ikke at henvende os specielt til specifikke grupper men til alle, der kan konstatere, at deres krop eller noget i deres indre eller sociale liv har brug for hjælp.

Vores udgangspunkt er ikke selvudvikling eller personlig vækst, vi er tværtimod meget optagede af, hvad der sker, når man forlader disse ekspansive fordringer til sig selv og i stedet overgiver sig, så man så ærligt som muligt kan mærke ind i sin længsel og sin frygt, slippe sin fordømmelse af sig selv og andre, og derfra overgive sig videre ind i livet med troen på, at det bærer.

At modtage rådgivning, behandling og støtte fra en terapeut kan være den faktor, som får en ny gnist af livsmod til at springe – nye vinkler på sagen belyses, og man lettes indeni fra byrden af bare at skulle holde sammen på sig selv. Vi har på hjerte at være støttende i at pleje sindet og kroppen, når den enkelte klient kommer og har brug for råd og hjælp. At gå i terapi betyder også parallelt at lære, hvordan man får øje på, hvad man bliver vred og såret over og hvad ens egen forsvarsstrategier er. Helt automatisk bliver det en psykisk modningsproces. 

Mange klienter, som går hos os over tid, fortæller, hvordan de oplever at at bryde vanemæssige reaktioner, som ikke tjener dem særligt godt. Andre fortæller om, hvordan de overrasker sig selv ved at gennemskue, at den lidelse og pinefuldhed de plejede at mærke, når de tænkte eller gjorde noget bestemt, ophørte ved at være til stede i kroppen eller synke dybere ind i overgivelse af øjeblikket. Udover disse terapeutiske grundprincipper har vi en fælles vision om at arbejde med den visdomsfyldte, underholdende og kollektive skat, der er i vores eventyr og myter.

Ina Nørskov Eskildsen og Morten Kristian Pedersen